ទាំងអក្រាតកាយទាក់ទាញឆាក-បិទការជួប-បណ្តាញ

របស់តុដាក់ស្យេសម្រាប់ទូរទស្សន៍។ របស់ទូរទស្ស។ របស់ខ្ញុំបេសកកម្ម។ នៅទូទាំងពិភពលោក។ ទីបំផុត,ទូរទស្សន៍ដែលអ្នកចង់អាក្រាតស្និទ្ធស្នាលប្រឈមនឹងការទាក់ទាញ៖ឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹងការចុចមួយនៅក្នុងពពកពិនិត្យមើលនៅក្នុងនិងក្រោយមកនៅសល់ចន្លោះ។ ពង្រីកបណ្ណាល័យ។ គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅលើឧបករណ៍,មានមួយ,ប្រាំមួយបេក្ខជននិងការមិនធម្មតាស្ថានភាព៖ការទាក់ទាញនៃការអាក្រាតបិទការជួញបេក្ខជនទាំងស្រុងអាក្រាតនៅក្នុងប្រាំមួយប្រអប់។ សាននរកឃើញនិងរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងបង្ហាញជាចុងក្រោយនេះ។ តែស្ត្រីនិងបុរសនៅលីមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសម្រាប់តែអ្នកដែលចង់ដឹងបន្ថែមទៀត។ នៅម្មណ៍ដំបូង,ការអាក្រាតរាងកាយ,អ្នកគួរតែចេញមកទាំងស្រុង។ នៅក្នុងបណ្តាញ ណាត់ជួសោធន៍ពិសោធន៍ពិសោធន៍ដើម្បីពន្យបុគ្គលកាយសមត្ថភាពនៃគោលដៅរំញោចនិងហេតុអ្វី។ កម្មវិទ្យាសាស្ត្រពិតផងដែរពន្យល់ពីអ្វីដែលកត្តាឥទ្ធិពលលើជម្រើសនៃដៃគូមួយ។ បង្ហាញដោយការបង្ហាញនៃការម៉ាស៊ីថ្លា ។ ការក្រាបណ្តឹងនៃការបិទការជួបជាមួយការបន្សាំនៃការជោគជ័យអង់គ្លេសទ្រង់ទ្រាយ។ សម្រាប់ការបន្ទាប់ពីរសប្តាហ៍,កម្មវិធី"បិទសម្រាប់ណាត់ជួប"នៅលើទូរទស្ស"អាក្រាតណាត់ជួប"នឹងមិនត្រូវបានការចំណាំ។ នេះអាចផ្លាស់ប្តូរនៅពេលណាមួយ។ យើងមានរួចទៅហើយផែនការដើម្បីចុះឈ្មោះភាគដូច្នេះថាយើងមិនបាត់បង់ណាមួយវគ្គថ្មី។
ទទួលបានដើម្បីដឹ ៤៥ ឥតគិតថ្លៃវីដេអូលើបណ្តាញណាត់ជួបជជែក ពេញវ័យណាត់ជួបចុះឈ្មោះ ជជែករ៉ូឡែតក្មេងស្រីឥតគិតថ្លៃ ពេញវ័យណាត់ជួបណ្ដាញ ជួបសម្រាប់ការរួមភេទ វីដេអូស្រើបស្រាល រួមភេទណាត់ការចុះឈ្មោះ ណាត់ជួបដោយគ្មានការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងរូបថត ១៨ ចុះបញ្ជីជម្រើស