ការត្រួតពិនិត្យប្រជុំពេញ

បុរសនិងស្ត្រីគ្រប់វ័យបានចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកបានឈានដល់អាយុភាគច្រើន,អ្នកអាចចូលរួមអាមេរិកបន្ទាប់ពីការសាមញ្ញនីតិវិធីចុះ។ ណាត់ជួបមានសម្បត្តិច្រើន។ ជាដំបូង,តំបន់ធ្វើការទាំងស្រុងអនាមិកនិងគ្មាននរណានឹងដឹងថាវាត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ ទីពីរយើងមានការសាមញ្ញនិងឥតគិតថ្លៃចុះឈ្មោះ។ ទាំងអស់អ្នកត្រូវធ្វើគឺបញ្ចូលដូចខាងក្រោម៖ ថ្ងៃកំណើត; ទីក្រុងអ្នកជួបនៅក្នុងខ្លួនរបស់ទីក្រុង; ជាន់; អ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋាន។ បន្ទាប់ពីនោះ,អ្នកដោយស្វ័យក្លាយជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធរបស់យើងនិងអាចប្រើបានសម្រាប់សម័យទាំងអស់ដែលមានត្រឹមតែអាចប្រើបាននៅលើវិបផតថ។ វាគឺជាការសំខាន់ដើម្បីចំណាំថាអ្នកអាចលុបទាំងអស់ទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធរបស់យើងនៅពេលណាដែលបានផ្ដល់នូវចំនួនទិន្នន័យការពារការធានា។ មានទៀតទេហេតុណាមួយដើម្បីពន្យារពួកគេប៉ងប្រាថ្នា។ របស់យើងលើបណ្តាញសម័យនឹងជួយអ្នកសម្រាកនិងរីករាយស្និជួបប្រទះ។"ការណាត់ជួបនៅក្នុងហូឡង់បាន"សេវានេះនឹងយកការថែទាំនៃកម្មវិធី,ដូច្នេះអ្នកអាចវិភាគមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់។ មកដល់អាមេរិក,ហើយអ្នកនឹងមិនសោកស្តាយវា។
អ្នកអាចជួប សេចក្តីឥតគិតថ្លៃរូបថត វីដេអូជជែ ១៨ ឥតគិតថ្លៃ វីដេអូជជែកជំនួស វីដេអូជជែកសម្រាប់ការ ណាត់ជួបស្ត្រី ជជែករ៉ូឡែតធាតុ វីដេអូជជែកជាមួយនឹងក្មេងស្រី ការចុះឈ្មោះវីដេអូបន្ទប់ជជែក ដើម្បីជួបជាមួយបុរសម្នាក់